Законодателство

 

Семеен Кодекс

НАРЕДБА № 2 от 24 октомври 2014г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

НАРЕДБА № 3 от 24 октомври 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

Актуална информация за процедурата по международно осиновяване на дете с обичайно местопребиваване в Република България

ХАГСКА КОНВЕНЦИЯ за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване