Дейност

Фондация „СЛЪНЦЕ ЗА ДЕЦАТА НИ” има организация и ред за обслужване на кандидат-осиновителите с местопребиваване в чужда държава за осиновяване на дете – български гражданин както следва:

• Да информира кандидат-осиновителите за документите, които трябва да изготвят и предоставят и за сроковете, в които това следва да стане;

• Да получава, съхранява, превежда и легализира документите, изпратени й от кандидат-осиновителите, да ги подава и завежда в Министерството на Правосъдието;

• Да предоставя редовно на кандидат-осиновителите информация за хода на тяхната осиновителна процедура,

• Да предостави на кандидат-осиновителите изготвения от Министерството на Правосъдието доклад относно личните данни, здравословното състояние, социалния статус и всякаква друга получена информация за предложеното им за осиновяване дете;

• Да посредничи при установяването на контакт между кандидат-осиновителите и предложеното за осиновяване дете и им оказва всякаква подкрепа по време на престоя им в България;

• При необходимост и желание от страна на кандидат-осиновителите да осигури консултации с необходимите квалифицирани специалисти – лекар, психолог, педагог;

• Да осигури на кандидат-осиновителите процесуално представителство пред Софийски градски съд;

• Да осигури всички необходими документи за напускане от детето на пределите на Република България – съдебно решение, акт за раждане и паспорт, издадени от българските власти;

• Да представя в Министерството на Правосъдието четири следосиновителни доклада за осиновеното дете – по един доклад на всеки шест месеца в продължение на първите две години след осиновяването.

    

Вие сте тук:Начало За нас Дейност